Kontakt

 

Terminy spotkań umawiane są indywidualnie.

Prestige Development sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 31

42-218 Częstochowa

  

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

Ewa Smolak – Dyrektor Handlowy

Telefon: (+48) 665 12 55 10

sprzedaz @ pdev.pl

  

 

Szanowni Państwo,

Począwszy od dnia 25 maja 2018r. rozpocznie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Prestige Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poniżej przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prestige Development

Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 72/72 lok. 31

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania tj. w zakresie:

marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie wcześniej wyrażonej zgody

do zawarcia i realizacji umowy lub umów oraz do podjęcia niezbędnych czynności w zakresie sprzedaży i przekazania nabywanych nieruchomości

do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy lub umowami, lub z przetwarzaniem danych osobowych

do rozliczeń finansowo-księgowych, administracyjnych z tytułu utrzymania nieruchomości oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego

do prawnie uzasadnionych interesów Prestige Development Sp. z o.o.. w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

pracownicy i współpracownicy Administratora

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi:

informatyczne

marketingowe w tym marketingu bezpośredniego oraz usług marketingowych świadczonych przez portale branżowe i pośredników nieruchomości ( jeżeli Pani/Pana zgoda została im wyrażona)

pocztowe ( doręczanie korespondencji )

oraz obsługa klienta w formie telefonicznej lub elektronicznej

firmy świadczące usługi doradczo-bankowe

księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne

prawne, windykacyjne

podmioty zarządzające i administrujące budynkami, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Administrator i podmioty świadczące usługi marketingowe na Jego zlecenie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania, ofertowania, marketing spersonalizowany) w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan zainteresowany. Decyzję o dostarczeniu oferty podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest jednak niezbędny do zawarcia i realizacji umowy/umów jak również do wypełnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować w następujący sposób:

pisemnie, listem poleconym na adres :

Prestige Development Sp. z o.o. 42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/72 lok. 31

działki budowlane w Lublincu

Prestige Development

Prestige Development Prestige Development - krok po kroku - tworzy miejsca wyjątkowe, w których można spokojnie i komfortowo mieszkać
DO GÓRY